Fort        de            Lantin Accueil

MUSEUM VAN TELEFONIE

100 jaar geschiedenis van de telefonie.

Vandaag moeten wij niet meer verwonderd zijn om in contact te treden met een correspondent die zich aan de andere kant van de wereld bevindt.


Maar welke weg hebben de wetenschappers en onderzoekers moeten afleggen om dit resultaat te bereiken ?

Binnenkort zullen wij u het verloop van een eeuw kunnen voorstellen door de geschiedenis van de telefonie te beschrijven en dit door middel van didactisch materiaal dat u zelf in werking kunt stellen of zien werken.


De verschillende fasen van het traject:

- opsomming van de verschillende mogelijkheden van communicatie, het ontstaan

   van de telefoon ;  

 -ontdekking van de electrische fenomenen van de telefoon ;

- reconstructie van de eerste telefoonverbinding door Graham BELL in1876 ;

- verbetering van de apparaten, ontwikkeld door Graham BELL teneinde  het gebruik toegankelijk te    maken voor de burger ;

- de uitvinding van het eerste telefonisch netwerk waarvan de exploitatie door « les demoiselles du    téléphone » ;

- ontdekking van de limieten van de handtelefoon die zal leiden tot de  oppuntstelling van de    automatische toestellen ;

- het ontstaan van de electronica, de informatica, de micro-electronica die zullen leiden tot de huidige    telefonie ;


Wij zoeken :

- Om ons museum aan te vullen, materiaal en bijhorigheden ; wij zoeken dokumenten en kleine    voorwerpen van de ex R.T.T. (Regie van Telefoon en Telegraaf ) ;

- Werkkledij (kopies, stofjassen, overalls,…) ;

- foto’s (personeel aan het werk)van feestelijkheden naar aanleiding van een pensioen, toekenning van    decoraties) ;

- tijdschriften van de TTschool, voornamelijk de lessen van automatische technologie Rotary 7D ;

- krantenartikels ;

 Kleine diverse objecten.


De dokumenten zullen gescand en terug bezorgd worden aan hun eigenaars.

 

Contact:

Daniel Stasse (Guide)

Tél : 0478 30 62 20 danielstasse@hotmail.com


Calendrier 2019