Fort        de            Lantin Accueil DE FR UK NL Herdenking 1914 – 1918

Lantin , zoals in 1914.

Herdenking op donderdag 14 augustus 2014: het fort voor de gevecht

Wij stellen een begeleid schouwspel voor.

Het bezoek begint met een voorstelling van de klas.

Zij geeft de sfeer weer die in het fort heerste zoals de gemobilseerde troep het beleefde.

De bezoekers worden door een gids naar de verzamelzaal begeleid.

Na enige uitleg door de gids treden zij de koepel van 2X150 binnen en waar zij het panorama evenals het reliëf kunnen aanschouwen van de actiezone van het fort van Lantin voor het gevecht.

In het schietbureau zal er vervolgens een opvoering zijn met het zoeken van objecten en de voorbereiding van het geschut.

In de koepel van120 zullen de acteurs de orders uitvoeren die zij van het schietbureau ontvangen hebben.

Er zal beweging zijn in de koepel en de explosieven zullen naar de kanonnen  overgebracht worden.

Het is met een scène van de overgave dat het bezoek  binnen in het fort ten einde loopt.

Op basis van de persoonlijke nota’s van soldaat Heirman wordt deze de scène wedersamengesteld.

Steeds vergezeld van hun gids zal de groep het centraal massief vervoegen.

Hier zal hij de koepel van 120 in beweging kunnen zien volgens de gekregen orders.

De observatiekoepel zal eveneens in actie treden naar boven en naar beneden evenals met draaibewegingen.

De lichtkoepel is een belangrijk element  dat zal toelaten inlichtingen te verzamelen voor de directeur van het schietbureau.

Een wedersamenstellingsoefening van zelfverdedeging is voorzien ; deze zal  aan infanteristen toevertrouwd worden onderleiding van de commandant van het schietbureau.  

Het bezoek zal onder een tent eindigen. Een volledig bezoek duurt 1uur 30.  

 Meertalige gidsen zijn voorzien voor deze belangrijke gebeurtenis voor ons dorp en   onze gemeente.